Quản lý bán hàng điện thoại v4.0 Quản lý bán hàng điện thoại v4.0  Mua 1 lần dùng vĩnh viễn. Không phải trả phí hàng tháng
Phần mềm offline hoạt động ổn định, không phụ thuộc vào internet như phần mềm online.
Giao diện quản lý đơn giản, thân thiện với cách bố trí thông minh tạo sự thoải mái nhất cho người dùng.
Giá rẻ hơn nhiều các phần mềm online trên thị trường ... vì chỉ mua 1 lần vĩnh viễn.
Kết hợp với các thiết bị hỗ trợ bán hàng (máy in bill, két đựng tiền) một cách đơn giản.
S000172 Quản lý bán hàng 5.000.000 VND Số lượng: 1 Key
 • Quản lý bán hàng điện thoại v4.0

 • 5.000.000 VND

 •  Mua 1 lần dùng vĩnh viễn. Không phải trả phí hàng tháng
  Phần mềm offline hoạt động ổn định, không phụ thuộc vào internet như phần mềm online.
  Giao diện quản lý đơn giản, thân thiện với cách bố trí thông minh tạo sự thoải mái nhất cho người dùng.
  Giá rẻ hơn nhiều các phần mềm online trên thị trường ... vì chỉ mua 1 lần vĩnh viễn.
  Kết hợp với các thiết bị hỗ trợ bán hàng (máy in bill, két đựng tiền) một cách đơn giản.


Hãng sản xuất
 
Số lượng
Số lượng: 1 Key
 •  
Quản lý bán hàng điện thoại v4.0
Tải về bộ chạy tại đây
 
STT TÊN PHẦN MỀM TẢI VỀ GHI CHÚ
1 Microsoft.NET Framework v2.0 TẢI VỀ Phần mềm môi trường ( chỉ dành cho Windows XP)
2 SQL SERVER Firebird 2.5.4 TẢI VỀ 32bít
64bit
Máy chủ SQL
3 Quản lý bán hàng điện thoại portable v4.0
TẢI VỀ

Setups v4.0
Tải về

Tải về
V4.5
PAS XÓA DỮ LIỆU 9999
PAS Thiết lập xem báo cáo qua mobile
123
4 Tài liệu hướng dẫn sử dụng PM TẢI VỀ Hướng dẫn sử dụng PM
5 Dữ liệu mẫu siêu thị tự chọn TẢI VỀ dữ liệu mẫu cho siêu thị
6 MẪU TEM CŨ NHƯ V3.3 TẢI VỀ mẫu tem cũ giống V33 ( Nếu muốn )
7 MẤU HÓA ĐƠN CÓ PHẦN TIỀN BẰNG CHỮ TẢI VỀ Ngoài ra có thể thêm trực tiếp trên
cửa sổ thiết kế hàm (Bằng chữ:
[ToVndWords([TONGCONG])] đồng chẵn)
8 DRIVER Máy in hóa đơn TẢI VỀ Địa chỉ ip máy in hd tm 192.168.0.200
9 DU LIEU VA CODE CHUAN 4.5 TẢI VỀ Dữ liệu đã update chuẩn V4.5


DATA & FILE UPDATE v45 Tại đây

1. TOOLS DÀNH CHO NHÀ PHÁT TRIỂN TẠI ĐÂY
2. TOOLS BACKUPS AUTO TẠI ĐÂY
3. Mẫu tem đặc thù
-
Mẫu tem Hà Moscow tại đây

1. UPDATE 20/03/2018
1. Thêm báo cáo doanh thu sửa chữa " THỐNG KÊ MẶT HÀNG SỬA "
+ File báo cáo tại đây
+ Chi tiết bổ xung SQL:
SELECT TDONHANGCHITIET.ID,TDONHANGCHITIET.TDONHANGID AS TDONHANGID,TDONHANG.NAME AS TDONHANG_NAME,TSUACHUA.NGAY AS TDONHANG_NGAY,TDONHANG.TSUACHUAID AS TDONHANG_TSUACHUAID,TSUACHUA.TENKHACH AS TSUACHUA_TENKHACH,TSUACHUA.DIENTHOAI AS TSUACHUA_DIENTHOAI,TSUACHUA.TENHANG AS TSUACHUA_TENHANG,TSUACHUA.TINHTRANGKHINHAN AS TSUACHUA_TINHTRANGKHINHAN,TDONHANGCHITIET.DMATHANGID AS DMATHANGID,TSUACHUA.TENHANG,TSUACHUA.IMEI,(SELECT NAME FROM DNHANVIEN WHERE ID = DNHANVIENSUAID),DMATHANG.NAME AS DMATHANG_NAME,TDONHANGCHITIET.THANHTIEN AS THANHTIEN,TDONHANGCHITIET.DONGIA AS DONGIA,TDONHANGCHITIET.SLXUAT AS SLXUAT,TDONHANGCHITIET.GIAVON AS GIAVON,TDONHANGCHITIET.SLXUAT*( TDONHANGCHITIET.DONGIA-TDONHANGCHITIET.GIAVON) AS GIABANLE,TDONHANGCHITIET.SLXUAT*( TDONHANGCHITIET.DONGIA-TDONHANGCHITIET.GIAVON)*(SELECT PHANTRAMHOADONG FROM DNHANVIEN WHERE ID = DNHANVIENSUAID)/100 AS TTHOAHONGFROM TDONHANGCHITIET INNER JOIN TDONHANG ON TDONHANG.ID = TDONHANGCHITIET.TDONHANGID LEFT OUTER JOIN TSUACHUA TSUACHUA ON TSUACHUA.ID = TDONHANG.TSUACHUAID LEFT OUTER JOIN DMATHANG DMATHANG ON DMATHANG.ID = TDONHANGCHITIET.DMATHANGID WHERE (TDONHANG.LOAI =9) AND TSUACHUA.NGAY BETWEEN @FromDate AND @ToDateAND (CAST(@DNHANVIENSUAID AS VARCHAR(36)) = '' OR DNHANVIENSUAID = @DNHANVIENSUAID)UNION ALLSELECT '', '', '', '', TSUACHUA.NGAY, TSUACHUA.ID, TENKHACH, DIENTHOAI, NAME,TENHANG, '', '', TINHTRANGKHINHAN, TSUACHUA.IMEI, TENHANG, CONGSUA, CONGSUA, 1, 0, CONGSUAFROM  TSUACHUA WHERE TSUACHUA.NGAY BETWEEN @FromDate AND @ToDate AND (CAST(@DNHANVIENSUAID AS VARCHAR(36)) = '' OR DNHANVIENSUAID = @DNHANVIENSUAID) ANDNOT EXISTS (SELECT * FROM TDONHANG WHERE TSUACHUAID = TSUACHUA.ID)
2. UPDATE: 20/04/2018 CHO PHÉP NHẬP TỔNG TIỀN SỬA CHỮA.
sau khi chọn linh kiện thì công sửa sẽ tự động được trừ đi
Tải về code full
Tại đây

3. UPDATE: 29/04/2018 CHO PHÉP TÍNH HOA HỒNG NHÂN VIÊN KINH DOANH THEO SỈ, LẺ 
Tải về

4. Update : 29/04/2018 CHO PHÉP TÍNH HOA HỒNG NHÂN VIÊN KINH DOANH THEO SỈ, LẺ , BÁO CÁO HOA HỒNG CHO NV SỬA CHỮA
Tải về

5. Update 30/04/2018 CHO PHÉP QUẢN LÝ COD
Tải về

6. Update 04/05/2018 Cho phép nhân viên được chọn trạng thái sửa chữa.
- Bản chất của hoạt động sửa chữa là 1 module riêng độc lập với hoạt động mua, bán hàng nên nó là phiếu thu tiền sửa chữa và không có công nợ.
- Để kiểm soát vấn đề nợ trong sửa chữa thì tôi tạo ra 1 trạng thái là " Đã trả hàng nhưng khách nợ tiền " để lọc ra công nợ của khách hàng này. và nó độc lập với công nợ mua bán hàng.
- Gọi là công nợ sửa chữa.
Như vậy cộng nợ của khách hàng Abc thì các bạn phải lấy ra cộng nợ trong báo cáo ( Báo Cáo - Báo Cáo Công Nợ- Đối chiếu công nợ chi tiết ) và báo cáo sửa chữa thì mới đầy đủ hết công nợ.
* Vậy trước khi thanh toán công nợ cho 1 khách hàng. Bạn cần kiểm tra xem ngoài công nợ thông thường ( mua bán hàng ) thì khách hàng đó có nợ tiền sửa chữa hay không.

+ Edit hàm này:
lblDTINHTRANGSUAID.Visible = mapper.ID.Length > 0 && DbConfig.IsAdmin;
            lueDTINHTRANGSUAID.Visible = mapper.ID.Length > 0 && DbConfig.IsAdmin;
Thành
lblDTINHTRANGSUAID.Visible = mapper.ID.Length > 0 ;
            lueDTINHTRANGSUAID.Visible = mapper.ID.Length > 0;

CODE UPDATE TAI DAY

7. Update bán sỉ với hàng hóa bị trả lại
Edit hàm
Hóa đơn bán sỉ\grMatHang_OnAddingRowToGrid
Tải về
8. Update 16.5.2018 đối trừ công nợ với đối tượng vừa là khách hàng vừa là nhà cung cấp
Tải về V4.0
Tải về V4.5


9. Update tem có ngày tháng để dễ phân biệt theo lô
Tải về

10. Update kiểm tra kho trước khi xuất linh kiện sửa chữa cho phòng kỹ thuật
Tải về


 
     

 

Sản phẩm cùng loại

Quản lý bán hàng V8.0

Quản lý bán hàng V8.0

5.000.000 VND

Quản lý bán hàng online

Quản lý bán hàng online

140.000 VND

Quản lý bán hàng V7.2

Quản lý bán hàng V7.2

5.000.000 VND

Phần mềm dành cho máy bảng

Phần mềm dành cho máy bảng

1.500.000 VND

Website doanh nghiệp 1 ngôn ngữ

Website doanh nghiệp 1 ngôn ngữ

3.900.000 VND

Xem báo cáo bán hàng Online

Xem báo cáo bán hàng Online

2.000.000 VND

Phần mềm quản trị nhân sự HRM

Phần mềm quản trị nhân sự HRM

25.000.000 VND

Phần mềm kế toán ngân sách DAS 10.1

Phần mềm kế toán ngân sách DAS 10.1

10.000.000 VND

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây